28 år med reallønnsvekst

Publisert: 10.04.12

– innholdet kan være utdatert

Fra 1981 har vi hatt følgende reallønnsutvikling (reallønn, det vil si øking utover prisstigningen):

    • Lønna er økt (per årsverk) med 54 pst. Om vi ser på timelønn; enda mer: 65 pst. Forskjellen på 11 pst har gått med til å kompensere for forkortelse av arbeidstida (40 til 37,5 timers uke i 1987) og en uke ferie (2001-2002).

 

    • Med dagens timelønn kunne nivået fra 1981 vært sikret ved å jobbe 3-dagers uke med arbeid til og med onsdag og fri resten av uka.

 

I 26 av 30 år er reallønna steget; om vi regner per time hele 28 av 30 år.

Les mer om lønnsutviklingen de siste 30 årene på LOs hjemmeside.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.