270 millioner til ny energi

Publisert: 13.12.11

– innholdet kan være utdatert

Olje- og energidepartementet og Norges Forskningsrådet er svært fornøyd med responsen på utlysningen. Antallet gode søknader vitner om stor interesse i næringslivet og forskningsmiljøene for satsing på området.

RENERGI skal utvikle kunnskap og løsninger som grunnlag for miljøvennlig, økonomisk og rasjonell forvaltning av landets energiressurser, høy forsyningssikkerhet og internasjonalt konkurransedyktig næringsutvikling tilknyttet energisektoren. 

Gledelig mange

– Det er gledelig at så mange gode prosjekter har meldt seg på i denne søknadsrunden. Både forskningsinstitusjoner og næringsliv har vist stor interesse for RENERGI-programmet, og har høye ambisjoner for sine prosjekter, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Vind- og energieffektiviseringsprosjekter har blitt prioritert i årets tildeling. Totalt ti nye energieffektiviseringsprosjekter har fått støtte, mens det innen vind er gitt støtte til seks industriprosjekter og to kompetanseprosjekter. Også innen kategoriene hydrogen og smarte nett er det prosjekter som har fått støtte. Det samme gjelder sol, biodrivstoff, geotermisk og samfunn.

Les mer om RENERGI på Norges Forskningsråd sine nettsider.

Se hvilke prosjekter som har fått støtte her (pdf).

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.