25. november mot kvinnevold

- innholdet kan være utdatert

Dagen skal sette søkelys mot vold mot kvinner som globalt problem, og som finner sted i alle samfunn og kulturer.
– Vold mot kvinner kan aldri tolereres og vi må alle engasjere oss, særlig menn og ungdom. Vold mot kvinner er aldri noen privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og setter utvikling av alle samfunn tilbake, sier Kari Solholm, generalsekretær i FN-sambandet.
FN skal jobbe med en omfattende kampanje mot vold frem mot 2015. Hele organisasjonen skal søke å skape et globalt engasjement for temaet, samtidig som den skal fremstå som et godt eksempel.
Les mer om dagen på FN-sambandets hjemmeside.
Du finner også mer lesestoff om temaet på FNs kvinneside.