25. november mot kvinnevold

Publisert: 08.11.12

– innholdet kan være utdatert

Dagen skal sette søkelys mot vold mot kvinner som globalt problem, og som finner sted i alle samfunn og kulturer.

– Vold mot kvinner kan aldri tolereres og vi må alle engasjere oss, særlig menn og ungdom. Vold mot kvinner er aldri noen privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og setter utvikling av alle samfunn tilbake, sier Kari Solholm, generalsekretær i FN-sambandet.

FN skal jobbe med en omfattende kampanje mot vold frem mot 2015. Hele organisasjonen skal søke å skape et globalt engasjement for temaet, samtidig som den skal fremstå som et godt eksempel.

Les mer om dagen på FN-sambandets hjemmeside.

Du finner også mer lesestoff om temaet på FNs kvinneside.

 

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.