2,5 millioner smarte strømmålere

Publisert: 03.09.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Et fåtall nettselskap har startet arbeidet med å skifte ut gamle strømmålere. De aller fleste strømkundene vil få ny måler i perioden 2016-18.

Innføringen av smarte målere, eller AMS, har ifølge nettselskapenes innrapportering til NVE i 1.kvartal 2015 en anslått samlet investeringskostnad på ti milliarder kroner.

Tre av fire nettselskap har inngått samarbeidsavtaler med andre nettselskaper om planlegging, innkjøp og installasjon av AMS-utstyr. Over 90 prosent av selskapene opplyser at de vil bruke eksterne montører til å installere de nye målerne.

Les mer på nve.no.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.