25 LO-millioner til utdanning

Publisert: 14.01.13

– innholdet kan være utdatert

Medlemmer av disse forbundene ble tildelt rundt 1 800 av de 2 400 stipendene som ble delt ut i fjor, og de fikk utbetalt nesten 20 av de 25 millionene som ble delt ut.

Populært med helårsutdanning

De mest populære utdanningstilbudene i fjor var utdanning på universitets- og høgskolenivå (622 stipender), yrkesmessig videreutdanning (559 stipender) og fagskoleutdanning (514 stipender).

Styrke kompetansen

Tre av fire stipender som ble delt ut i fjor gikk til folk som skulle i gang med helårs videreutdanning. Ifølge årsberetningen fra utdanningsfondet økte antall stipender til helårs utdanning med 17,6 prosent fra 2001 til 2012. Det forklares med at mange føler behov for å styrke egen kompetanse i et tøft arbeidsmarked.

Fakta om utdanningsfondet

LOs utdanningsfond ble opprettet i 1991 da Lavlønnsfondet, som hadde finansiert den første lavlønnsgarantien i LO/NHO-området, ble avviklet. LOs andel av pengene som var igjen i fondet ble brukt som startkapital for utdanningsfondet.

Bare LO-organiserte som er omfattet av de tariffavtalene som i sin tid var med på å finansiere Lavlønnsfondet har rett til å søke om stipend fra LOs utdanningsfond. Det vil stort sett si ansatte i LO/NHO-området.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.