25 LO-millioner til utdanning

- innholdet kan være utdatert

Medlemmer av disse forbundene ble tildelt rundt 1 800 av de 2 400 stipendene som ble delt ut i fjor, og de fikk utbetalt nesten 20 av de 25 millionene som ble delt ut.

Populært med helårsutdanning


De mest populære utdanningstilbudene i fjor var utdanning på universitets- og høgskolenivå (622 stipender), yrkesmessig videreutdanning (559 stipender) og fagskoleutdanning (514 stipender).

Styrke kompetansen


Tre av fire stipender som ble delt ut i fjor gikk til folk som skulle i gang med helårs videreutdanning. Ifølge årsberetningen fra utdanningsfondet økte antall stipender til helårs utdanning med 17,6 prosent fra 2001 til 2012. Det forklares med at mange føler behov for å styrke egen kompetanse i et tøft arbeidsmarked.

Fakta om utdanningsfondet


LOs utdanningsfond ble opprettet i 1991 da Lavlønnsfondet, som hadde finansiert den første lavlønnsgarantien i LO/NHO-området, ble avviklet. LOs andel av pengene som var igjen i fondet ble brukt som startkapital for utdanningsfondet.
Bare LO-organiserte som er omfattet av de tariffavtalene som i sin tid var med på å finansiere Lavlønnsfondet har rett til å søke om stipend fra LOs utdanningsfond. Det vil stort sett si ansatte i LO/NHO-området.