2389 syke av jobben

Publisert: 06.03.12

– innholdet kan være utdatert

Sykdommer i åndedrettsystemet og sykdommer i muskel – og skjelett er også vanlige arbeidsrealterte sykdommer. Dette er sammenfallende med foregående år.

Hovedvekten av meldinger i 2011 gjelder personer mellom 40 og 66 år. I 2011 var det 444 leger som meldte arbeidsrelatert sykdom til Arbeidstilsynet. I 2011 står bedriftslegene for hele 67 % av de innkomne meldingene, mens 7 % kommer fra allmennlegene. Arbeidstilsynet håper flere leger får øynene opp for denne muligheten de har til å kunne stoppe pågående uheldig eksponering på arbeidsplassen.

52 omkom på jobb i 2011

Av de 52 som døde på jobb omkom 11 som følge av terrorhandlingene 22. juli. Seks omkom i regjeringskvartalet og fem på Utøya.

Det er fire hovednæringer som tradisjonelt skiller seg ut med flest arbeidsskadedødsfall. I bygg og anlegg døde ti personer, mot ni i 2010. I industrien døde ni, mot seks i 2010. I transport og lagring døde fire, mot ni i 2010. I primærnæringene døde fire, mot åtte i 2010. Det har dermed vært en utvikling i riktig retning i primærnæringene samt transport og lagring i 2011.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.