Ny retning satt – nå starter jobben

I likhet med flertallet av velgerne har EL og IT Forbundet en klar forventing til at de neste fire årene vil gi en ny politisk kurs for Norge. Vi er derfor skuffet over at det ikke lyktes å etablere en flertallsregjering utgått fra partiene på venstresiden. Vi mener likevel at Hurdalsplattformen utgjør et godt politisk […]

Vi trenger tempo i utbygging av nett!

Nett og infrastruktur er den største barrieren for å lykkes med et full-elektrisk samfunn. Skal vi lykkes med å nå klimamål og ny verdiskaping kreves det at vi tenker nytt. I årene fremover vil behovet for strøm øke kraftig. Både transportnæring og kraftintensiv industri vil etterspørre mer elektrisk kraft. Det er positivt at et regjeringsoppnevnt […]