Default Featured Image

NOU 2019:12 – Lærekraftig utvikling. livslang læring for omstilling og konkuranseevne

I høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementets nedsatt utvalg, er det fremmet 24 forslag. EL og IT Forbundet har satt inn kommentarer i kursiv under hvert forslag.

Default Featured Image

Konsekvensutredning for Heimdal hovedplattform, stigerørsplattform og kondensatrørledning – avslutning av Heimdal

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har sendt svar på høringen til Equinor. Svaret er utformet i samarbeid med EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi.