Default Featured Image

Forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede nummer mv.

EL og IT Forbundet har kommentert enkelte av punktene i Samferdselsdepartementets høring.