Default Featured Image

Avvikling av de opprinnelige bore- og prosessplattformene på Valhall

LO har mottatt ovennevnte utredning fra AkerBP på høring. Svaret er utformet i samarbeid med EL og IT Forbundet, Industri Energi og Fellesforbundet.