Avvikling av de opprinnelige bore- og prosessplattformene på Valhall

Publisert: 18.09.18
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

LO har mottatt ovennevnte utredning fra AkerBP på høring. Svaret er utformet i samarbeid med EL og IT Forbundet, Industri Energi og Fellesforbundet.

LO har ikke innvendinger eller innspill til konsekvensutredningen.

LO vil i den sammenhengen understreke at Norge har et politisk mål om at aktiviteten på norsk sokkel skal gi ringvirkninger i Norge. Fjerning av installasjonene inngår som ringvirkninger av aktiviteten.

LO vil derfor understreke betydningen av at operatørene bestreber seg på å tilrettelegge for at norske aktører kan sikres oppdragene med fjerning av installasjonene.

LO vil minne om at maritime oppdrag i norske farvann må basere seg på norske tariffavtaler. Bruk av rederier med fartøy registrert i det norske ordinære registeret sikrer dette.

LO forutsetter at arbeidet med fjerning av innretningene utføres av aktører som er bundet av landsomfattende norske tariffavtaler.

Den støtten næringen trenger for å sikres gode langsiktige rammebetingelser henger sammen med den aktiviteten og sysselsettingen næringen skaper i Norge

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.