Default Featured Image

Forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Forbundet har sendt innspill til LO om denne høringen og disse er ivaretatt i LOs svar til Arbeids- og sosialdepartementet.