Default Featured Image

Gjennomføring av håndhevingsdirektivet i norsk rett

EL og IT Forbundet har mottatt overstående høring fra LO og vil her gi våre synspunkter på departementets forslag.