Støtter havnearbeidernes kamp!

Dette føyer seg inn i en rekke av forsøk på å hindre Norsk Transportarbeiderforbund i å opprette eller videreføre tariffavtale i norske havner. EL & IT Forbundet støtter fullt ut havnearbeidernes kamp for anstendige lønns- og arbeidsvilkår og tariffavtale i norske havner. En samlet fagbevegelse må bidra til at slike angrep på grunnleggende, faglige rettigheter […]

Globaliserings-skolen 2015

Kurset er et tilbud til lokale norske og britiske tillitsvalgte som er spesielt engasjert i internasjonalt samarbeid. Det er et felleskurs hvor norske og britiske kolleger møter hverandre for å diskutere og utforske løsninger på globale og europeiske utfordringer, som er tilstede på nesten hver eneste arbeidsplass, om den er privat eller offentlig. Søknadsfristen er […]

Minilandsmøte 2015

Minilandsmøtet holdes 6. – 8. februar 2015. Det blir 25 deltakere. Forbundsleder Hans O. Felix er blant innlederne. I løpet av helgen skal de gjennomgå: • Møtekultur • Relevante ungdomssaker vi må sette oss inn i før landsmøtet, og eventuelt andre saker til landsmøtet det er ønskelig å diskutere. • Hvordan holde et innlegg fra […]

Vil videreføre Innovasjon Norge

EL og IT Forbundet mener at forslaget om å videreføre Innovasjon Norge etter dagens eierstruktur med staten som eier av 51 prosent og fylkeskommunene 49 prosent i felleskap må videreføres. Dette med bakgrunn i at et fortsatt fylkeskommunalt eierskap i Innovasjon Norge er den viktigste bærebjelken for en god og rettferdig distriktsprofil og politikk. Les hele […]