Støtteuttalelse til Fagforbundet

Konflikten er et resultat av at kommuner velger å konkurranseutsette driften av sykehjem, uten at det stilles krav til kvaliteten på pensjonsordningen. Fordi sykehjem er arbeidsintensive, utgjør lønn og pensjon det aller meste av kostnadene. Det er her det må spares hvis private helseforetak skal vinne anbudskonkurranser. Den kommunale pensjonsordningen er det første som ryker. […]

Sikre elektroplasser til 2020

Avtalen sikrer elever på elektrofag ved alle fylkets videregående skoler lærlingeplasser fram til 2020. – Dette er en videreføring av trepartssamarbeidet som vi er stolte av. Det bidrar til å heve statusen på elektrofaget og sikrer at vi vil ha nok dyktige fagarbeidere i framtida. Samtidig sikrer det balanse mellom inntak og det næringslivet har […]