Sikre elektroplasser til 2020

Publisert: 10.09.12

– innholdet kan være utdatert

Avtalen sikrer elever på elektrofag ved alle fylkets videregående skoler lærlingeplasser fram til 2020.

– Dette er en videreføring av trepartssamarbeidet som vi er stolte av. Det bidrar til å heve statusen på elektrofaget og sikrer at vi vil ha nok dyktige fagarbeidere i framtida. Samtidig sikrer det balanse mellom inntak og det næringslivet har behov for, sier Are Solli, distriktssekretær i EL & IT Forbundet i Vestfold og Telemark.

Nasjonal dugnad

I april inngikk partene i arbeidslivet en samfunnskontrakt for flere læreplasser og for å sikre at flere lærlinger gjennomfører. Samarbeidet har tittelen ”Nasjonal Aksjon Lærebedrift”.

Først ute

Telemark er først ute med en bindende kontrakt lokalt og den første bransjen det er laget kontrakt med er elektro. Samfunnskontrakten forplikter fylkeskommunen til å rådføre seg med elektrobransjen når utdanningstilbudet skal dimensjoneres.

Sikrer forutsigbarhet

Elektrobransjen forplikter seg på sin side til å stille opp med lærlingeplasser for elevene. Dermed gir samfunnskontrakten forutsigbarhet for ungdom når de skal velge utdanning og den sikrer også nødvendig kompetanse og arbeidskraft i fylket.

Telemark fylkeskommune har som mål å tegne 10 regionale samfunnskontrakter lik den som nå er gjort med elektrobransjen, innen utgangen av 2013.

Signert av partene

Kontrakten ble undertegnet på Skogmo videregående skole i Skien og tilstede var fylkesordfører Christian Tynning Bjørnø (Ap), styreleder i NELFO Telemark, Kim David Lie, distriktssekretær i EL & IT Forbundet i Vestfold og Telemark, Are Solli, og daglig leder for Opplæringskontoret for Elektrofag i Telemark, Gunnar Steen Larsen.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.