2011 et godt vindkraftår

- innholdet kan være utdatert

– De gunstige vindforholdene er den viktigste grunnen til at vindkraftverkene produserte mer enn normalt i fjor. Vi ser også at flere av de nyere kraftverkene har svært gode resultater. Det kan tyde på at utbyggerne er blitt flinkere til å plassere vindturbinene, og at turbinene nå i større grad kan tilpasses lokale vindforhold, sier Marit L. Fossdal, avdelingsdirektør i NVE.

I 2011 var vindkraftproduksjonen i Norge 1,3 TWh. Dette utgjør om lag en prosent av landets samlede kraftproduksjon. Produksjonen i fjor var om lag tre prosent høyere enn det kraftverkene oppgir som normalproduksjon. Kapasitetsfaktoren, som uttrykker produksjonen i forhold til installert ytelse, var på 31 prosent. Dette er høyt sammenlignet med de fleste andre land i Europa.


Det er fortsatt et avvik mellom estimert og registrert kraftproduksjon, men avviket er mye mindre enn tidligere. Driftsproblemer ved eldre vindkraftverkene er noe av forklaringen på at en del kraftverk produserer mindre enn forventet.


– Aktørene i vindkraftbransjen viser at de er i stand til å dra nytte av egne og andres erfaringer. Med mange vindkraftverk under planlegging er det av stor betydning at denne positive utviklingen fortsetter, understreker Fossdal.


Det var ved årsskiftet installert 511,5 MW vindkraft fordelt på 18 vindkraftverk og 239 vindturbiner. Gjennomsnittlig turbinstørrelse er 2,2 MW.


Les mer på nve.no.