20. nov. – nytt oppdateringskurs for tillitsvalgte

Publisert: 07.11.12

– innholdet kan være utdatert

Forbundet har kalt serien med oppdateringskurs for Faglig styrke – Kunnskap – Solidaritet.

Stort engasjement

Årets siste kurs er det tredje i rekken og de to foregående kursene var fulltegnet og skapte stort engasjement. Kursene omfattet:
1) tillitsvalgte i Kundeservice, Nummeropplysning og Callsenter og
2) tillitsvalgte i Spekter-bedrifter, Virke-bedrifter og serviceelektronikere på alle overenskomster.

IKT-bransjen

Denne gangen er kurset rettet mot forbundets tillitsvalgte på IKT-overenskomsten med NHO og Telenor-overenskomsten, men også tilliltsvalgte fra andre områder er velkommen.

Kurset holdes 20. november kl. 09.30 – 16.00. på forbundskontoret, Folkets Hus i Youngsgt. 11.

Nye regler om innleie

Ett av temaene er innleie i lov- og avtaleverk, og i den anledning minner forbundet om endringer i regelverket fra nyttår.

– De nye bestemmelsene om innleie trer i kraft 1. januar 2013, så denne skoleringen er viktig, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Dagsorden

09.30:    Innleie i lov- og avtaleverk, samt egen praksis
12.00:    Lunsj
12.45:    Lønn og arbeidstid i IKT-bransjen
14.00:    Hvordan få gode klubbmøter og flere aktive medlemmer?
15.00:    Før LO-kongressen: Hva mener vi med solidaritet?

Påmelding

Påmelding snarest til torhild.lintunen@elogit.no
Det er spesielt viktig at deltakere som trenger flybillett er raske med påmeldingen.

Tapt arbeidsfortjeneste

Det er ingen egenandel for deltakelse på kurset og forbundet dekker reise for deltakere. Deltakerne må selv søke permisjon hos arbeidsgiver for å delta. Tillitsvalgte som ikke får permisjon med lønn, får dekket tapt arbeidsfortjeneste etter forbundets regler.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.