1881 legger ned i Lærdal

Publisert: 22.02.12

– innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundet reagerer sterkt på at eierne ikke viser større samfunnsansvar i denne saken, sier forbundssekretær Reidunn Wahl. Alle parter vet hvor viktige disse arbeidsplassene er for lokalsamfunnet.

Lærdal kommune med ca 2200 innbyggere har allerede store utfordringer på grunn av nedskjæringer på sykehuset og i kommunen. Opplysningen 1881 AS har vært en hjørnesteinsbedrift.

Over hele landet er det stor usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser den internasjonale økonomiske krisa vil få for arbeidsplasser i Norge. I slike tider må bedrifter som går med store overskudd være seg sitt ansvar bevisst. I denne saken er det dessuten ekstra provoserende at bedriften tar inn vikarer i en annen avdeling samtidig som de vil si opp faste ansatte i Lærdal.

EL & IT Forbundet vil etter beste evne bistå de medlemmene som nå mister arbeid og inntekt. Men i denne situasjonen vil forbundet også henstille lokale og sentrale politiske myndigheter om å komme på banen. Lærdal må ha arbeidsplasser.

Opplysningen 1881 AS har tre avdelinger for manuell opplysningstjeneste som er lokalisert i Lærdal, Namsos og på Otta og er eid av Kistefos AS. Opprinnelig var bedriften en del av Televerket/Telenor.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.