180 brudd på sosialpakten

- innholdet kan være utdatert

Europarådet har gått gjennom eksisterende regler og praksis i en rekke medlemsland og sammenlignet dette med hva de har skrevet under i Europarådets sosiale pakt (charter).

Kritikken rammer indirekte også EU som utgjør en del av troikaen: EU-kommisjonen, den europeiske sentralbanken og det internasjonale pengefondet IMF, siden det er disse som har diktert hvilke innstramninger medlemslandene skulle gjøre for å få hjelp.

Europarådet har ingen rett til å kritisere EU, fordi det er medlemslandene som skal granskes.

Les mer her.