166 millioner til fjernvarme

- innholdet kan være utdatert

– Denne regjeringen har hatt en stor satsing på utbygging av fjernvarme og lokale energisentraler ved å ha en langsiktig satsing gjennom Enova. Det er gledelig at interessen for å bygge ut fjernvarme er så stor rundt omkring i landet, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet, Eli Blakstad.
Regjerings satsing på fornybar varme gjennom Enova er en suksess. Investeringene i fjernvarmeanlegg og infrastruktur har hatt et oppsving de siste årene. Det bygges fjernvarmeanlegg over hele landet med støtte fra Enova. I perioden 2001 til og med første halvdel av 2011 har Enova kontraktsfestet 5,1 TWh/år innenfor fornybar varme. Av landets 45 byer og tettsteder med mer enn 10.000 innbyggere, hadde 37 fått fjernvarmetilsagn ved utgangen av 2010.
– Fjernvarme gir muligheter for å utnytte energiressurser som flis, avfall og spillvarme som ellers ikke vil bli tatt i bruk, og er en fleksibel, effektiv og fornybar energiløsning. Den reduserer avhengigheten av elektrisitet til oppvarming og er en del av regjeringens offensive fornybarsatsning, sier statssekretær Blakstad.
Les mer på regjeringen.no.