166 millioner til fjernvarme

Publisert: 12.01.12

– innholdet kan være utdatert

– Denne regjeringen har hatt en stor satsing på utbygging av fjernvarme og lokale energisentraler ved å ha en langsiktig satsing gjennom Enova. Det er gledelig at interessen for å bygge ut fjernvarme er så stor rundt omkring i landet, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet, Eli Blakstad.

Regjerings satsing på fornybar varme gjennom Enova er en suksess. Investeringene i fjernvarmeanlegg og infrastruktur har hatt et oppsving de siste årene. Det bygges fjernvarmeanlegg over hele landet med støtte fra Enova. I perioden 2001 til og med første halvdel av 2011 har Enova kontraktsfestet 5,1 TWh/år innenfor fornybar varme. Av landets 45 byer og tettsteder med mer enn 10.000 innbyggere, hadde 37 fått fjernvarmetilsagn ved utgangen av 2010.

– Fjernvarme gir muligheter for å utnytte energiressurser som flis, avfall og spillvarme som ellers ikke vil bli tatt i bruk, og er en fleksibel, effektiv og fornybar energiløsning. Den reduserer avhengigheten av elektrisitet til oppvarming og er en del av regjeringens offensive fornybarsatsning, sier statssekretær Blakstad.

Les mer på regjeringen.no.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.