16 000 tilsyn i 2013

- innholdet kan være utdatert

I Arbeidstilsynets årsrapport for 2013 kan du lese mer om tilsynets innsats i spesielt utsatte næringer og om arbeidet for å bekjempe sosial dumping.
Arbeidstilsynet fikk inn rundt 5 000 tips i 2013, svartjenesten svarte på om lag 90 000 henvendelser og at nettsiden arbeidsdtilsynet.no, hadde 2,7 millioner besøk i 2013.
Her finner du årsrapporten