15. mai: Søknadsfrist LOs utdanningsfond

- innholdet kan være utdatert

Rettigheter i fondet har søknadsberettiget som har minst 3 års sammenhengende medlemskap på søknadspunktet og som tilhører en overenskomst/tariffområde som var med på innbetaling til Lavlønnsfondet eller tariffavtale som ville innbetalt til Lavlønnsfondet om det fortsatt hadde eksistert. Har vært sammenhengende medlem i LO i over 1 år og skal ta allmennfaglig utdannelse som fører til studie kompetanse , eller som praksiskandidat etter 3,5 i opplæringsloven.

Oversikt over satser for skoleåret 2016 -2017:Helårsstudie på hel-og deltid inntil 17 000 kroner per skoleår  (frist 15.mai 2016).

Praksiskandidat § 3.5 inntil 10 500 kroner per skoleår.

Kortere kurs inntil 5 000 kroner per studieår

AOFs lese- og skriveopplæringskurs med datatekniske hjelpemidler per studieår inntil 10 500 kroner.

Les mer om retningslinjer, rettigheter m.m. på LOs nettside.

Lenke til søknadsskjema