14 dødsfall første halvår

Publisert: 04.07.14

– innholdet kan være utdatert

Tallene gjelder det landbaserte arbeidslivet som er Arbeidstilsynets myndighetsområde.

I flere av næringene hvor det tidligere har skjedd flest arbeidsskadedødsfall, har det så langt i år skjedd forholdsvis få arbeidsskadedødsfall. Det gjelder både bygg og anlegg med tre arbeidsskadedødsfall, transport og lagring med ett dødsfall og jordbruk, skogbruk, fiske med to dødsfall. I industrien har det skjedd tre arbeidsskadedødsfall, og det er et forholdsvis høyt tall sammenlignet med tidligere år.

Tre av arbeidsskadedødsfallene er registrert som klemt/fanget-ulykker, to som trafikkulykker, to som støt/treff, to som sammenstøt/påkjørsel og to som fall.

Les mer på arbeidstilsynet.no.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.