Høringssvar om tiltak i forbindelse med vikarbyrådirektivet

Sosial dumping og et useriøst arbeidsliv er uløselig tilknyttet bransjen som driver med utleie av arbeidskraft (vikarbyråer). Slik er det i Norge, og i resten av Europa. Den fleksibilitet som det hevdes er nødvendig for bedriftene, må veies opp mot den utrygge situasjon arbeidstakerne kommer i, skriver forbundet i sitt høringssvar.
18.01.2012

I høringsbrevet fra departementet så er det i punkt 2 en generell beskrivelse av tilstanden i arbeidsmarkedet og den rolle vikar-/bemanningsbyråer fyller.

EL & IT Forbundet kjenner seg ikke helt igjen i det bildet som departementet her tegner opp. Etter vårt syn så skjønnmaler departementet den rollen disse byråene spiller for at vi skal ha et fleksibelt arbeidsliv og samtidig ha et arbeidstilbud til enkeltmennesker som ønsker å tilpasse arbeidsmengden til en aktuell livssituasjon og livsfase. Departementet synes å mene at det er bare vikarbyråene som kan fylle en slik rolle.

EL & IT Forbundet ønsker å påpeke at vi hadde et fleksibelt arbeidsliv, både for bedrifter og enkeltmennesker, også før restriksjonene på bruk av vikarbyråer ble endret gjennom Blaalid-utvalget.

Les hele høringssvaret.

Del: