Høringssvar om allmenngjøring petroleumsanlegg

Det er av stor betydning at vi fortsatt har tilgjengelig de virkemidler som et vedtak om forlenging av allmenngjøringsforskriften gir oss ved disse anleggene.
08.09.2010

Det skriver EL & IT Forbundet i et svar til LO om høring av forskrift om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for enkelte petroleumsanlegg på land.

Forbundet støtter også Tariffnemndas forslag i § 7 om en automatisk regulering av lønnssatser som følge av av tariffrevisjoner i tariffperioden (mellomoppgjørene).

Les hele høringssvaret.

Del: