Vi kjenner dine rettigheter!

EL og IT Forbundet er et fagforbund for ansatte innenfor IKT, energi og el-installasjon. Våre viktigste oppgaver er å sikre våre medlemmers lønn, arbeidsvilkår og faglige utvikling.

...

Finn ditt lokale organisasjonsledd

For medlemmer

Aktuelt

Arbeidsliv

Støtte til dørvakters krav om tariffavtale

Klima/miljø

Mye bra fra ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

Medlemsfordel

Deler ut millioner til videreutdanning

For tillitsvalgte

Tillitsvalgte møter en rekke ulike problemstillinger i sitt virke i klubben, fagforeningen eller distriktet. EL og IT Forbundet har nyttige verktøy som kan brukes for de ulike nivåer.

Du finner mer nyttig informasjon under menypunktet "Tillitsvalgte".

Aktiviteter

Olje- og anleggsutvalget

31.01.2017
Møte
EL og IT Sentralt

Installasjonsutvalget

01.02.2017
Møte
EL og IT Sentralt

Distriktstariffkonferanse LOK

06.02.2017 til 10.02.2017
Konferanse

Kurs i organisasjonskunnskap

06.02.2017 til 10.02.2017
Kurs