Vi kjenner dine rettigheter!

EL og IT Forbundet er et fagforbund for ansatte innenfor IKT, energi og el-installasjon. Våre viktigste oppgaver er å sikre våre medlemmers lønn, arbeidsvilkår og faglige utvikling.

Les om våre mange...

Finn ditt lokale organisasjonsledd

For medlemmer

Aktuelt

Viktig informasjon om kollektive forsikringer

Politikk

Budsjettforliket retter ikke det største feilgrepet

Tariff

Støtte til Kaba-ansatte som streiker for avtale

For tillitsvalgte

Tillitsvalgte møter en rekke ulike problemstillinger i sitt virke i klubben, fagforeningen eller distriktet. EL og IT Forbundet har nyttige verktøy som kan brukes for de ulike nivåer.

Du finner mer nyttig informasjon under menypunktet "Tillitsvalgte".

Aktiviteter

LOs konferanse for forebyggende barne- og ungdomsarbeid

09.12.2016

Temakurs - Personalpolitikk

13.01.2017 til 17.01.2017
Kurs

Forhandlinger i Spekter

16.01.2017 til 19.01.2017

Organisasjonskunnskap

06.02.2017 til 10.02.2017
Kurs