Vi kjenner dine rettigheter!

EL og IT Forbundet er et fagforbund for ansatte innenfor IKT, energi og el-installasjon.

Medlemsfordeler

Finn ditt lokale organisasjonsledd

For medlemmer

Aktuelt

Organisasjon

Glød – digitalt kurs for tillitsvalgte

Tariff

Likestilling inn i hovedavtalen mellom LO Stat og Spekter

Arbeidsliv

EFTAs råd om arbeidstid og reisetid

For tillitsvalgte

Tillitsvalgte møter en rekke ulike problemstillinger i sitt virke i klubben, fagforeningen eller distriktet. EL og IT Forbundet har nyttige verktøy som kan brukes for de ulike nivåer.

Du finner mer nyttig informasjon under menypunktet "Tillitsvalgte".

Aktiviteter

AOF Norges EWC-kurs

09.01.2018 til 11.01.2018
Kurs

Samling for tillitsvalgte innen energientreprenørsektoren

31.01.2018 til 01.02.2018
Annet
EL og IT Sentralt

Forbundsstyremøte

06.02.2018
Møte
EL og IT Sentralt

Forbundsstyremøte

21.03.2018
Møte
EL og IT Sentralt