Sentral arbeidslivskonferanse

Påmelding skjer til ditt distrikt som sender liste (medlemsnummer og navn) til sekretær Eva Balaban, eva.balaban@elogit.no,  i prioritert rekkefølge. Opplys om eventuelle allergier i påmeldingen. På et senere tidspunkt sendes invitasjonen og mer informasjon til distrikter, fagforeninger, landsdekkende fagforeninger, klubber, samt landsstyreoppnevnte utvalg, Praktisk informasjon og program kommer etter at påmeldingsfristen har utløpt. For spørsmål underveis kan du ta kontakt med forbundssekretær Hanne Lise Fahsing, hanne.lise.fahsing@elogit.no

Dato

08.10.24

til

09.10.24

Påmeldingsfrist

09.09.24

Sted

Scandic Hotel, LIllestrøm

Arrangør

Det sentrale Utdanning, HMS, IKT, Likestilling- og inkluderingsutvalget

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.

Påmelding