Virke: 2,7 prosent lønnsøkning

Publisert: 09.04.15

– innholdet kan være utdatert

Ti av overenskomstene som var gjenstand for Virke-forhandlingene har en gjennomsnittslønn som er lavere enn 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. LO-medlemmer på disse avtalene får et lavlønnstillegg på 1,75 kroner per time.

Dette lavtlønnstillegget omfatter ikke EL & IT Forbundets overenskomst.

Protokoll fra Virke-forhandlingene.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.