Viktig og prinsipiell seier til forbundet i to tvister om lønn og arbeidsplaner

Publisert: 25.05.18

– innholdet kan være utdatert

Våre medlemmer som omfattes av tvisten, får etterbetalt betydelig «lønn for ledigtid» som følge av enighet mellom partene.

Tarifftvistene gjelder konkret to bedrifter, IKM Elektro og Fabricom, som krevde at EL og IT Forbundets medlemmer på arbeid offshore i ettertid ble pålagt å arbeide inn tidligere utbetalt lønn for ledigtid i ledighetsperioder som oppsto lokalt.

I nærmere to år har partene EL og IT Forbundet/LO og Nelfo/NHO vært uenige og saken var planlagt behandlet av Arbeidsretten med oppstart 30. mai. Saken i Arbeidsretten gjaldt i tillegg en lokal uenighet om arbeidstakerne kunne pålegges avspasering på forhånd, dvs. avspasering av ikke-opparbeidet fritid (arbeidsplan).

Kun få dager før oppstart i Arbeidsretten, signerte partene en enighetsprotokoll med full seier til forbundets krav. Protokollen fastslår at bedriftenes krav er tariffstridig, og at «lønn for ledigtid» skal utbetales fortløpende og inngå i årstimeverket.

Enighetsprotokollen fastslår også en rekke prinsipielle avklaringer som sikrer våre EL og IT-medlemmer framtidig forutsigbarhet blant annet til utarbeidelse av arbeidsplaner ved arbeid offshore.

EL og IT Forbundet takker våre lokale tillitsvalgte, vår lokale organisasjonssekretær og LOs juridiske avdeling for lang og iherdig innsats for å fastslå at tariffavtalens bestemmelser også må gjelde i utfordrende nedgandstider i næringen.

Enighetsprotokoll mellom partene

Prosesskriv til Arbeidsretten

 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.