Vi har foreslått løsninger

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet streiker for å beholde hviletiden til beredskapsvaktene i energisektoren. KS Bedrift vil redusere den, og sa nei til vårt krav i forhandlingene og meklingen. EL og IT har i løpet av streiken foreslått løsninger, men de har blitt avvist av KS Bedrift. Et av forslagene går ut på at avspaseringsordningen skal avtales lokalt, det vil si mellom partene i hvert enkelt selskap.

– Vi har strekt oss langt for å finne en løsning. De ønsker i realiteten å bestemme ordningen alene, men det er uaktuelt. Så lenge tariffavtalen sier at vaktene er obligatoriske, så skal vi være med på å utforme avspaseringen, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Honnør til de streikendeStreiken har vart siden 23. september. Etter siste opptrapping er samtlige medlemmer i tariffområdet tatt ut. Det betyr at over 1000 medlemmer er i streik.

– Moralen blant de streikende høy og streikekassa er solid. Vi kan holde på lenge, men ønsker naturligvis å finne en god løsning som kan ende streiken, sier Andersen.

De fleste streikende er energimontører, men også andre ansatte i energiselskapene er tatt ut. Det merkes hos KS Bedrift, blant annet fordi mange kraftselskaper ikke får sendt strømregningen til sine kunder.

– Alle i streik fortjener honnør. Jeg vil likevel trekke fram de streikende som ikke går i beredskapsvakt, men som likevel står i kampen for avspaseringen. De fortjener en ekstra takk. KS Bedrift står hardt på sitt, og vi trenger den streikekraften som disse medlemmene bidrar med, sier Andersen.

Streiken merkes også ved at en del vei- og samferdselsprosjekter er satt på hold, enten i påvente av strømuttak eller tilkobling. I tillegg er det en del nye boliger og hyttefelt som ikke blir tilkoblet strømnettet.  Alt av vedlikeholdsarbeid er satt på vent.

Bakgrunn for streiken:Tar ti hviledager: KS Bedrift ønsker å redusere avspaseringsordningen for beredskapsvakter i energisektoren fra tre til to dager. Det betyr at de fleste, som har ti vakter i året på sju døgn i strekk, mister ti hviledager i året.

Vi ber om det andre allerede har: Etter sju døgn i strekk på jobb ønsker vi å beholde tre hviledager. Det tilsvarer det som ansatte i energiselskaper i NHO har hatt i tariffavtalen lenge. Fram til 2015 har arbeidsmiljøloven sikret de nødvendige hviledagene. Nå er den svekket, og sikrer bare to hviledager. Dermed trengs tariffesting. KS Bedrift ønsker å ligge på lovens minstestandard.

Vaktene blir tøffere og tøffere: Det blir mer ekstremvær, større vaktområder og mindre bemanning per vakt. Hele samfunnet er avhengig av strøm og forventet responstid er på null. Det er totalt urimelig å frata vaktene hvile.