Vellykket eksport av treparts-samarbeid

Publisert: 20.05.15

– innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundet, i samarbeid med LO, fikk EU-midler for å bidra til utvikling av ”den nordiske modellen” i Ungarn. Prosjektet ble gjennomført i 2013 og 2014.

Dette er en del av EØS-samarbeidet LO og andre arbeidslivsorganisasjoner i Norge har med arbeidslivets parter i EUs nyeste medlemsland. Samarbeidet har resultert i 52 prosjekter i 13 land.

Statssekretæren takker

Om lag 13 000 personer har vært direkte involvert i prosjektene, som totalt har berørt 2 millioner mennesker.

– Disse resultatene hadde vi ikke oppnådd uten aktiv deltakelse fra arbeidslivets parter her hjemme. 28 av prosjektene er gjennomført i samarbeid med norske partnere, inkludert LO, NHO, KS, Unio og YS. 
Vi skylder dere en stor takk for innsatsen som er lagt ned. Jeg vet også at prosjektpartnerne deres i mottakerlandene har satt stor pris på samarbeidet, skriver statssekretær Stub i Kommunal Rapport.

Les hele brevet fra statssekretæren her.

Les mer om EL & IT Forbundets arbeid i Ungarn her og her.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.