Vårens tariffoppgjør

- innholdet kan være utdatert

15. april innledes årets oppgjør i Spekter med A-delsforhandlinger. LO Stats medlemsforbund har omlag 52 000 medlemmer i Spekter. 

Spekter har store foretak som NSB, Posten, Avinor, NRK og Relacom i sin varierte portefølje. Spekter har også helseforetakene og flere små og mellomstore virksomheter som Fubi, Geomatikk, Norsk Telemuseum, Teltech og Statnett som medlemmer.

Les mer om oppgjøret for Spekter på www.lostat.no 

Staten20. april starter oppgjøret i Staten. Likelønn står sentralt i årets oppgjør. 

Les mer på www.lostat.no

KommuneneOppgjøret i kommunesektoren starter 23. april. KS og LO har frist til 30. april.

Oppgjøret i KS omfatter alle ansatte i kommuner og fylkeskommuner utenom Oslo. I tillegg kommer bedrifter og andre virksomheter med selvstendig medlemskap i KS. Hovedtariffavtalen (HTA) gjelder for disse. I tillegg til Hovedtariffavtalen gjelder en egen avtale for selvstendige bedrifter innen energisektoren.

Les mer om oppgjøret på www.fagforbundet.no.

KS – energisektoren