Vanlige spørsmål i forbindelse med streik

- innholdet kan være utdatert

Er jeg tatt ut i streik?Følg med på nettsidene til EL og IT Forbundet og LO. Det foreligger en liste over våre medlemmer som blir tatt ut i streik. Den ligger her.

Hvor mye får jeg i streikestøtte?Det er viktig at forbundet har de nødvendige opplysningene om deg for å kunne utbetale streikestøtte. Gå inn på Din side på forbundets nettside og logg inn.

Forbundsstyret har fastsatt streikestøtten til 1 050 kroner per dag.

Hva skal jeg gjøre når jeg er tatt ut i streikDet er våre fagforeninger og distrikter som organiserer streiken lokalt. Kontakt din klubb eller fagforening. Det organiseres streikevakter og andre aktiviteter som du er forpliktet til å delta på.

Jeg er lærling. Er jeg tatt ut i streik?Lærlingene er ikke omfattet av streiken og skal jobbe som normalt. 

Jeg har avtalt ferie, hva gjør jeg da?Hvis du er satt opp med ferie under streiken, kan du gjennomføre denne. Du vil ikke motta streikestøtte i ferien. Informer din klubb/fagforening før du går ut i ferie.

Jeg er permittert/sykemeldt, hvordan skal jeg forholde meg?Du er omfattet av streikevarselet. Dersom du ikke mottar dagpenger/sykepenger fra NAV, har du krav på streikestøtte. Kontakt din fagforening/klubb.

Hvis jeg blir permittert når andre er i streik på min arbeidsplass?Hvis arbeidsplassen din er blokkert av streikene. Ta kontakt med streikevaktene. 

Hvis du blir permittert, får du normalt ikke dagpenger fra NAV, men du har krav på streikestøtte.

Andre spørsmål?Har du andre spørsmål om streiken eller tariffoppgjøret? Ta kontakt med tillitsvalgte eller din fagforening.

Du kan også se LO sin «Ofte stilte spørsmål»