Utfordrende tid for fag-bevegelsen

Publisert: 09.11.15

– innholdet kan være utdatert

Videre i sin innledning nevnte Fornes flere punkter som det må arbeides med. Ett er styrke og styrke baseres på antall medlemmer.

– Det er kun gjennom et flertall av organserte på arbeidsplasser vi får styrke og kan fremme krav og finne fram. Verving må derfor stå høyt på dagsorden for tillitsvalgte, undestreket forhandlingsleder Fornes, som også understreket at sterke klubber er viktige for å løse oppgaver for sine medlemmer.

Til den økende ledigheten oppofordret han om at dagens regjering bør gjøre som den rødgrønne regjeringen gjorde under forrige økonomiske nedtur. 

– Regjeringen har en gyllen mulighet med å oppgradere offentlig bygg ved å bruke penger. Det gjelder også forlatte bygg som nå skal huse flyktninger. Det skaper arbeidsplasser, som regjeringens politikk hittil ikke har klart, sa Fornes.

Et annet tiltak er å legge til rette for større datalagringsanlegg.

Fornes snakket videre om sammenveving av forbundets bransjer; energi/installasjon/IKT, og hvor sentrale disse bransjene er for samfunnet.

– Våre bransjer berøres ofte av politiske vedtak og rammebetingelser. Derfor er det viktig at forbundet aktivt arbeider opp mot politikere, i allianser med andre forbund og arbeidsgiverorganisasjoner, sa Fornes.

Videre kom han inn på innleie, bemanningsselskap, tariffkrav, etter- og videreutdanning, lærlinger og pensjon.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.