Uravstemning tariffoppgjøret 2018 Spekter Helse (område 10)

Publisert: 24.05.18

– innholdet kan være utdatert

Fredag 25. mai klokka 09:00 starter uravstemningen om årets tariffoppgjør for Spekter Helse (område 10).

Bildet: Fra forbundets gjennomgang av tariffresultatet Spekter Helse (Sykehuspartner får egen forhandling om nytt område 11).

Hovedpunktene i det økonomiske resultatet:

  • Det gis et generelt tillegg til alle medlemmer i stillingsgruppene 1–3 på 16 000 kroner.
  • Arbeidstakere i stillingsgruppe 4 og 5 gis et generelt tillegg på 3,5 prosent.
  • Arbeidstakere i stillingsgruppe 5 med mere enn 16 års ansiennitet gis ytterligere et generelt tillegg på 1 prosent (samlet 4,5 prosent).
  • Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppe 1–5, gis et generelt tillegg på 3,5 prosent.
  • Minstelønnssatsene er hevet.

OBS! De generelle tilleggene er inkludert i minstelønnsendringene. Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg. Tilleggene gis med virkning fra 1. juli 2018.

Uravstemningen er digital og stenger 18. juni klokka 16:00.

Medlemmer i helseforetak, som er foreslått lagt i nytt område 11, skal ikke delta i uravstemningen.

EL og IT Forbundet anbefaler medlemmene å stemme ja i uravstemningen.

Protokoll fra A2-forhandlingene

Protokoll fra A1-forhandlingene

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.