Uravstemning tariffoppgjøret 2018 område 11 – LO Stat/Spekter

Publisert: 20.12.18

– innholdet kan være utdatert

Fredag 21. desember klokka 09:00 starter uravstemningen om årets tariffoppgjør for virksomheter som allerede er plassert eller er tenkt plassert i det nye område 11 Spekter/LO Stat.

For EL og IT Forbundet dreier dette seg om medlemmer i Sykehuspartner HF, Helse Nord IKT HF og Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF.

Uravstemningen er digital og stenger mandag 14. januar klokka 16:00.

Medlemmer i disse virksomhetene har måttet vente svært lenge på et forhandlingsresultat. Nå er partene enige om endringer i eksisterende B-deler og opprettelse av nye B-del avtaler og økonomiske tillegg på avtalene.

Det er ett unntak: Når det gjelder Helse Vest IKT AS så er partene fortsatt ikke enige. Her blir det nye forhandlinger i januar.

Medlemmer kan avgi stemmer via mobil og på Min side. EL og IT Forbundet anbefaler medlemmene å stemme ja i uravstemningen.

– EL og IT Forbundets distrikter må være OBS på at det kan komme henvendelser fra medlemmer første uka i januar dersom det oppstår problemer med gjennomføringen av uravstemningen, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.