Uravstemning i staten: 86,7 prosent ja

- innholdet kan være utdatert

86,7 prosent av medlemmene i LO Stats forbund sa ja til resultatet i årets hovedtariffoppgjør.

-Et solid tillitsvotum fra medlemmene. Dette er gledelig, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

11,4 prosent av de som deltok stemte nei, mens knapt to prosent av stemmene var blanke eller ble forkastet.

Årets hovedoppgjør var det første som forhandlingsleder for Aas, og selv om tilbakemeldingene etter har vært gode etter at meklingsforslaget ble lagt fram den 24. mai, er det alltid knyttet spenning til det å be medlemmene si sitt.

-Det er medlemmene som bestemmer og slikt sett gir beskjed om hva de syns om jobben vi har gjort. At nesten ni av ti gir tommelen opp, er derfor hyggelig og gir den nye tariffavtalen stor legitimitet, sier Aas.

Litt malurt i begeret er det likevel. Til tross for at forbundene jobber hardt for å få medlemmene til å delta i uravstemningen, er trenden at altfor få deltar. Denne gangen var det kun 42, 1 prosent av de 38600 stemmeberettigede som deltok, noe som betød at det var forhandlingsutvalget som formelt måtte godkjenne resultatet.

-Jeg skulle selvfølgelig ønsket meg et sterkere engasjement fra medlemmenes side, men tross alt er ja-resultatet så solid at det ikke er noen tvil. At vi tidligere i vår gjennomførte en uravstemning på offentlig pensjon, kan nok ha spilt inn, men vi og forbundene har en jobb å gjøre for å motivere medlemmene ved senere uravstemninger, konstaterer han.