Traftec i Rogaland sier nei til tariffavtale – mister oppdrag i Trøndelag

- innholdet kan være utdatert

Traftec AS var tildelt en kontrakt på cirka 10 millioner kroner i Trøndelag. Fylkeskommunen endret tildelingen fordi Traftec AS er i en aktiv arbeidskonflikt.Elektromontørenes Fagforeningen i Trøndelag (EFT) ble gjort kjent med at Traftec AS var tildelt et oppdrag av Trøndelag fylkeskommune. Kontrakten hadde en verdi på cirka 10 millioner kroner, og var knyttet til etablering av ladepunkter for elektriske busser.

Tildelingen til Traftec AS var meget kritikkverdig. EL og IT Forbundet er i streik mot bedriftens avdeling i Rogaland for å få opprettet tariffavtale.

EFT og LO i Trondheim sendte en henvendelse til fylkesrådmannen og fylkesordføreren for å få kontrakten terminert. De påpekte at det er i strid med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter å tildele en jobb til en tariffiendtlig bedrift som Traftec AS.

Fylkeskommunen svarte med å endre tildelingen, slik at kontrakten gis til en seriøs bedrift med ordnede arbeidsforhold. Begrunnelsen fra fylkeskommunene er at Traftec AS er i en aktiv arbeidskonflikt knyttet til etablering av tariffavtale, og at det utgjør en risiko for at leveransen kan forsinkes.