Satsen for tapt arbeidsfortjeneste/ støtte til barnepass

EL og IT Forbundet yter støtte til barnepass/dekker tapt arbeidsfortjeneste for tillitsvalgte/medlemmer som deltar på forbundets aktiviteter som kurs, konferanser, forbundsstyremøter og landsstyremøter.

Satsen for tapt arbeidsfortjeneste/støtte til barnepass er for tiden 2 602,50 kroner per dag, eller 347 kroner per time, uavhengig av dag- eller døgntilsyn eller antall barn. Støtten gis etter søknad, og sendes til den personen i forbundet som er ansvarlig for arrangementet.
Det gjøres oppmerksom på at distriktene kan ha andre satser for sine aktiviteter. Kontakt eget distrikt om satser ved deltakelse på aktiviteter.

Tilskuddet er skattepliktig og som arbeidsgiver henter forbundet skattekortet direkte hos skatteetaten for person som passer barnet(ene) og som skal ha godtgjøringen.

Særlig om støtte til barnepass

  1. Kriterier for tildeling av tilskudd:
    • Aleneforeldre
    • Familier i en spesiell vanskelig livssituasjon hvor ektefelle/samboer har spesielle omsorgsforpliktelser.
    • Kursdeltakere med funksjonshemmede barn.
  2. Aktiviteter utover pkt. 1
    Andre behov for barnepass kan være deltakelse på forbundets OU-aktiviteter. Et slikt behov må begrunnes og vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.