Permitteringer, oppsigelser og konkurser

Ressurser for deg som tillitsvalgt ved permitteringer, oppsigelser og konkurser

Sjekkliste for tillitsvalgte ved permitteringer, oppsigelser og konkurser

Denne sjekklisten er tenkt som et hjelpemiddel for deg som tillitsvalgt. Den er ikke et oppslagsverk som tar opp alle detaljer som kan dukke opp. Men sjekklisten vil i korte avsnitt og stikkord fortelle om de viktigste bestemmelsene i lover og avtaler, og også henvise til hvor disse er utdypet.
Det påpekes at fra 1. juni 2015 er arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering endret fra 20 til 10 dager og den maksimale perioden man kan gå permittering er økt fra 26 til 30 uker.

Les mer: Informasjon til arbeidsledige og permiterte på nav.no

Stillingsvernsaker

Informasjon om tidsfrister og skjemaet

I dette dokumentet får du informasjon om tidsfrister og utfylling av opplysningsskjemaet. Stillingsvernsaker inkluderer: Oppsigelse, avskjed, fortrinnsrett, midlertidig ansettelse, innleie og suspensjon.

Skjema stillingsvernsaker

Vedlagte opplysningsskjema må fylles ut i alle stillingsvernssaker. LO anbefaler at forbundet og medlemmet fyller ut skjemaet i fellesskap.