Glød – Digitalt opplæringsprogram for nye tillitsvalgte

En av forbundets viktigste medlemsfordeler er dyktige og skolerte tillitsvalgte som bidrar til et trygt arbeidsliv og ivaretar sine medlemmers interesser ute på arbeidsplassene.

Opplæringsprogrammet skal støtte den tillitsvalgte i sin nye rolle, og målet med opplæringen er å gi et lavterskeltilbud for alle nyvalgte tillitsvalgte, straks de er valgt.

Glød er utviklet som et supplement til forbundets øvrige tillitsvalgtskolering, og gir raskt den mest grunnleggende kunnskapen.

Det kan gjennomføres hvor man vil, og når man vil. Kursets innhold omfatter blant annet litt om tillitsvalgtsrollen, forhandlinger, lov- og avtaleverk og EL og IT Forbundet egen organisasjon.

Nye tillitsvalgte i EL og IT Forbundet får invitasjon (dvs alle som er registert med verv i vårt medlemsregister) til kurset på SMS/e-post. Om du ikke har fått den er dette de mest sannsynlige forklaringene:

  • Det ligger feil kontaktinformasjon i vårt medlemsregister, dvs e-post eller telefonnummer. Dette kan du raskt rette ved å logge deg inn på «Min side».
  • Ditt verv som tillitsvalgt er ikke registrert. Kontakt ditt distrikt, din fagforening eller landsdekkende klubb, og invitasjonen blir automatisk sendt til deg i løpet av et døgn etter at registeringen er gjort. På «Min side» kan du se hvilke verv som er registrert på deg.