Veiledning for landsoverenskomstens utdanningsfond

Denne veiledningen er beregnet på ansatte/tillitsvalgte i distrikter og fagforeninger som skal hjelpe medlemmer med å søke støtte fra Landsoverenskomstens Utdanningsfond (ELBUS).

Medlemmer som skal søke om støtte til utdanning skal i hovedsak gjøre dette via «min side». Alle medlemmer som er tilknyttet en bedrift med LOK som tariffavtale i medlemssystemet, og som har vært medlem i mer enn ett år, finner skjema for søknad på «min side».

Arbeidsledige medlemmer som jobbet i en bedrift med LOK før de ble ledige kan bruke «Søknadsskjema for arbeidsledige», som finnes nederst på denne siden.

Når en søknad er godkjent, låses muligheten for å søke på nytt i ett år.

På «min side» vil medlemmene først finne denne knappe:

Når de trykker på knappen, kommer dette skjemaet opp:

I feltet «Type utdanning» kan man velge mellom «Fagskole heltid», «Fagskole deltid» og «andre kurs». I feltet Tilleggsinformasjon beskrives mer spesifikt hvilken type kurs/utdanning det er snakk om.

Kursarrangør er f.eks. skolen man går på.

Oppstartsdato og Avslutningsdato er dato for oppstart og avslutning av skoleåret for de som tar en fagskoleutdanning (ikke hele utdanningsløpet). Dette fordi søknaden gjelder ett skoleår.

I feltet «Antall dager støtte» kan det søkes støtte for er maksimalt 10 dager.
Søker man for 8 dager, mister man muligheten for å få de to siste dagene (fordi muligheten til å søke på nytt låses i ett år).

Når det gjelder dokumentasjon som skal legges ved gjelder følgende:

Kontakt

Bilde av Geir Ove Kulseth