Et helhetlig konsept for oppfølging av klubber

Dette er en veiledning som er laget for at fagforeninger/distrikter kan hjelpe klubben «opp å stå». Hovedpoenget i arbeidet med oppfølging av klubber er den muntlige samtalen med de tillitsvalgte. Veiledning er delt opp i fem momenter.

Ring alle nye tillitsvalgte, avtal møte

Kontakten bør være muntlig, ikke per epost.
Dette er viktig for å vise nye tillitsvalgte at forbundet/fagforeninga er der for dem, og slik at de vet hvem de skal kontakte hvis de har spørsmål eller trenger hjelp. Det er også lurt å samtidig informere om når neste mulighet for kurs er og samtidig presisere at det er viktig at alle nye tillitsvalgte går på kurs.

V-læringskurs

Forbundets V-læringskurs er i drift og gir nye tillitsvalgte en grunnleggende innføring i hva tillitsvalgte har som oppgaver. Alle nye tillitsvalgte skal få tilbud om dette kurset.

Klubblederkonferanser

Klubblederkonferanser fungere også som et ledd i opplæringen av tillitsvalgte, i tillegg til at tillitsvalgte bygger nettverk med andre klubber og utveksler erfaringer.
LOK-miljøet i EL og IT Forbundet har lange tradisjoner for å avholde konferanser for tillitsvalgte/klubblederkonferanser.
Det er et viktig poeng at noen andre fra klubben kommer på disse konferansene hvis klubbleder ikke har mulighet. Det kan også være lurt å invitere flere fra hver klubb hvis man har mulighet til det. Det er viktig å tenke nøye igjennom innholdet på disse konferansene og gjøre det interessant å delta, slik at de tillitsvalgte får lyst til å komme tilbake neste gang.
Eksterne innledere kan være en god ide.

Kurs

Det er viktig at alle tillitsvalgte deltar på slike kurs for å sikre at medlemmene i den enkelte klubb får riktig oppfølging. Distriktene i EL og IT Forbundet tilbyr grunnleggende skolering for tillitsvalgte. Disse kursene finansieres av OU-midler distriktene får tildelt.
I tillegg kan fagforeninger på LOK og distrikter med LOK-utvalg tilby kurs for tillitsvalgte med tema LOK § 5. I tillegg til å handle om LOK § 5 er dette kurs som gir tillitsvalgte en forståelse for systematisk klubbarbeid. Det finnes ferdig utviklede opplegg for disse kursene.

Ringerunder

Poenget med ringerundene er flere: Holde kontakten med alle klubbene, vise at fagforeninga/distriktet bryr seg om hvordan det går i klubben, samt skaffe deltakere til kurs, klubblederkonferanser og andre aktiviteter.
Erfaringer viser at det kan være vanskelig å holde kontakt med tillitsvalgte bare via e-post.
Samtalen kan gjerne starte med «hvordan går det i klubben hos dere for tiden?», «har dere nok arbeid?», «er det noen spesielle saker dere jobber med for tiden?» osv.

Møter med tillitsvalgte

Erfaringer viser at det å kommunisere med tillitsvalgte per e-post ikke fungerer tilfredsstillende. Møter ansikt til ansikt med tillitsvalgte er å foretrekke.
En klubb har mange oppgaver, og det kan være vanskelig å ha oversikt over hva som skal gjøres for den tillitsvalgte.
Det er laget en tabell der vi har forsøkt å sette opp oppgavene etter nivå på klubben. Tabellen er tenkt brukt som huskeliste for fagforeninga/distriktet sin representant i møtet med tillitsvalgte i en klubb, og ikke noe tillitsvalgte skal få med seg. Selv om klubben i utgangspunktet er en fungerende klubb, er det likevel fornuftig å bruke denne tabellen for å sikre at det grunnleggende er på plass.
I møtene er det en fordel om flere fra klubbstyret kommer. Det er også en fordel om man mot slutten av møtet oppsummerer hva klubben skal jobbe videre med.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.