Medlems- og tillitsvalgtopplæring

For EL og IT Forbundet er deltakelse og engasjement fra medlemmene en forutsetning for å nå våre mål.

For EL og IT Forbundet er engasjement og deltagelse fra medlemmene en forutsetning for å nå forbundets mål. Forbundet vil gjennom opplærings- og opplysningsvirksomhet tydeliggjøre ovenfor medlemmer og tillitsvalgte de fagpolitiske problemstillingene forbundet står ovenfor. Målet med dette er å skape større bevissthet, deltagelse og engasjement på alle nivåer i organisasjonen.

EL og IT Forbundet er et forbund som skal engasjere og oppdatere våre tillitsvalgte på alle nivå. Forutsetningene for opplæringsvirksomheten skal hele organisasjonen være med å sette. Målet til EL og IT forbundet er at vi skal oppnå deltagelse og engasjement gjennom medlems- og tillitsvalgtopplæring.

Forbundet ser verdien i at skoleringen skal være av høy kvalitet og arbeider derfor for å oppdatere og engasjere våre veiledere.

Hovedmål: