Telemuseet ferdig forhandlet

- innholdet kan være utdatert

Det gis et generelt tillegg til alle arbeidstakere på 9 000 kroner per år.

Det gis ytterligere et lavtlønnstillegg på 2 000 kroner til arbeidstakere med årslønn som er lik eller lavere enn 425 000 kroner per år.

Fri jul- og nyttårsaften– Og vi forhandlet oss fram til at det gis fri med full lønn på jul- og nyttårsaften, sier forbundssekretær Wahl.

Må avtalesEndringer i pensjons- og forsikringsordningen kan kun skje ved enighet mellom partene i tariffperioden.

PersonvernPartene har også diskutert personvern i arbeidslivet. Kunnskapen om lov- og avtaleverk på området skal ses på, samt det skal kartlegges i hvilke land bedriftens persondata blir lagret.

Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2016.