Tariffoppgjøret i staten – LO krever økt kjøpekraft til alle

Publisert: 05.04.18

– innholdet kan være utdatert

Pressemelding fra LO Stat, torsdag 5. april.

Årets hovedtariffoppgjør i staten innledes i dag. LO Stat krever et generelt tillegg til alle, etter at mange medlemmer har opplevd reallønnsnedgang de siste årene.

-For det første viser tallene fra TBU at statsansatte som gruppe henger etter lønnsmessig, noe som må kompenseres i år. I tillegg ser vi nå de negative resultatene av store lokale potter, der noen får mye mens andre får lite eller ingenting lokalt, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

-Tallene viser også at likelønnsutviklingen i staten er negativ, noe vi også mener er et resultat av at større deler av lønnsmidlene fordeles lokalt. Det er på sentralt nivå vi kan ta grep som sikrer en rettferdig lønnsfordeling, legger Aas til.

Årets oppgjør i staten handler ikke bare om penger. Det er et hovedoppgjør, noe som innebærer at alle bestemmelser i hovedtariffavtalen er åpne for revidering. Forhandlingene foregår fram til 30. april ved midnatt. Finner man ikke fram til en løsning, går oppgjøret til mekling i begynnelsen av mai.

-Vi går naturligvis inn i forhandlingene med en ambisjon om å komme i mål med en forhandlingsløsning, det er alltid det beste, men det ligger mye jobb foran oss og dette blir et komplisert oppgjør, konstaterer Aas.

Innledningsvis leverer partene ikke svært detaljerte krav, de kommer senere i forhandlingene, men slik er de overordnede kravene innledningsvis:

  • Å sikre økt kjøpekraft til alle ved at det gis et generelt tillegg på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai 2018.
  • Likelønn og verdsetting av kvinnedominerte stillinger skal prioriteres.
  • Variable tillegg som vederlag for arbeid, skal fullt ut medregnes som pensjonsgivende inntekt.
  • Å styrke sosiale bestemmelser og sikre opparbeidete rettigheter.
  • Avsetning av midler til vedlikehold og videreutvikling av lønns- og forhandlingssystemet, basert på felles stillingskoder med en startlønn knyttet til et lønnstrinn på hovedlønnstabellen og med muligheter for automatiske lønnsopprykk/utvikling for blant annet begynnerstillinger. 

For ytterligere kommentarer:

Egil André Aas, leder i LO Stat: 928 40 455

Stein Syrstad, kommunikasjonsansvarlig: 906 89 882

Les også: Ny offentlig tjenestepensjon på 1-2-3

Lurer du på hva ny offentlig tjenestepensjon betyr for deg? Her får du de viktigste svarene.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.