Tariffoppgjøret i kommunesektoren er i gang

Publisert: 12.04.18

– innholdet kan være utdatert

LO Kommune krever økt kjøpekraft, likelønnstiltak og uttelling for kompetanse.

Oppgjøret startet med kravoverlevering onsdag 11. april. Fristen for enighet er 30. april.

LO Kommune, som EL og IT Forbundet er en del av, krever et generelt kronetillegg til alle medlemmene sine i kommunene. Forhandlingssammenslutningen krever at oppgjøret innrettes slik at alle får økt kjøpekraft, og at de lavest lønte tilgodeses spesielt.

– Over noen år har enkelte yrkesgrupper hatt en lønnsutvikling som er mye høyere enn resten. Det kan ikke fortsette, sier Mette Nord, leder av LO Kommunes forhandlingssammenslutning.

Hun mener at alle ansatte i kommunene gjør en verdifull jobb og må få en reell lønnsutvikling.

– Det er ikke bra for samfunnet at det blir for store forskjeller, og de sentrale lønnsoppgjørene, sammen med skattesystemet, er de viktigste verktøyene for å bremse forskjellsutviklingen, sier Nord.

Kvinners lønn øker for sakte 

LO Kommune peker på at kvinneandelen i kommunene er høy og utgjør over 75 prosent av årsverkene. Ferske tall viser at kvinners lønn som andel av menns lønn har steget gradvis de siste åra, men utviklingen går for sakte. I tillegg er det en viss grad av ulikelønn mellom kvinner og menn med samme utdanningsnivå. LO Kommune krever at dette må utjevnes.

LO Kommune fører en tariffpolitikk som skal sikre rettferdig lønn i samsvar med arbeidsoppgaver, utdanning og kompetanse. Dette gjenspeiles i profilen som ligger til grunn for de økonomiske kravene.

– Arbeidslivet har skrevet under på en nasjonal kompetansepolitisk strategi som innebærer å satse på et kompetanseløft, sier Mette Nord. Kommunene har et ansvar for å sikre at arbeidstakerne har den kompetansen som er i samsvar med behovet. LO Kommune vil derfor fremme konkrete krav knytta til uttelling for kompetanse.

Noen av LO Kommunes krav

  • Et generelt tillegg til alle ansatte
  • Garantilønn og lavest utregnet årslønn heves med minimum det generelle tillegget
  • Tiltak for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn
  • Heving av ubekvemstilleggene
  • Uttelling for kompetanse
  • Tiltak for å øke andelen heltidsansatte

Les hele kravdokumentet her.

Les LO kommunes tallfesting av kravene her.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.