Tariffoppgjøret i gang: Nå tar vi kampen for en trygg pensjon

Publisert: 12.03.18

– innholdet kan være utdatert

Mandag 12. mars startet tariffoppgjøret 2018. Først ut er LO og NHO.

EL og IT Forbundet og resten av LO-familien tar kampen for en trygg pensjon. Alle skal ha muligheten til å gå av ved fylte 62 år. Alle har krav på en god pensjon med opptjening fra første krone!

Samordnet oppgjør

Oppgjøret gjennomføres som et samordnet oppgjør innen LO/NHO-området (privat sektor). Det betyr at LO og NHO forhandler direkte med hverandre. Dette gjør de på vegne av alle tilsluttede fagforbund og landsforeninger. Forbundsleder Jan Olav Andersen, er EL og ITs representant i LOs forhandlingsutvalg.  

LO har forhandlet samlet to ganger i et hovedoppgjør i dette årtusenet. For 18 år siden ble det stor streik i privat sektor, og vi fikk den femte ferieuken. I 2008 ble oppgjøret gjennomført uten streik, men med svært gode lønnstillegg og endringer i avtalefestet pensjon (AFP).

Sakene i årets samordnede oppgjør er AFP, økt kjøpekraft og reise, kost og losji (RKL). I tillegg skal det forhandles forbundsvis om enkelttemaer.

Disse er ikke med på LO/NHO-forhandlingene

De fleste av EL og ITs yrkesaktive medlemmer er omfattet av LOs forhandlinger med NHO. Unntakene er Spekter-områdene, KS-områdene, Staten, Virke og SAMFO. Disse forhandlingene starter etter NHO-forhandlingene er ferdige. 

Hva er AFP

Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor. Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra du fyller 62 år, forutsatt at du oppfyller vilkårene i AFP-vedtektene.

AFP-ordningen bygger på et trepartssamarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten. AFP er enkelt sagt arbeidslivets pensjonsordning for de som står i arbeid til de har fylt 62 år eller lenger.

Ordningen bygger på et kvalifikasjonssystem. Det vil si at du må oppfylle alle gjeldende vilkår for å få rett til ytelsen på tidspunktet du søker om uttak fra. Blant annet må du være ansatt og arbeide i en bedrift som har en tariffavtale der AFP inngår.

Derfor er pensjon kjempeviktig

AFP-ordningen handler din økonomiske trygghet som pensjonist. Den handler om at folk som har jobbet hardt gjennom hele yrkeslivet skal få en rettferdig pensjon. AFP blir kjempeviktig i forhandlingene med NHO.

Det er spesielt to forhold i dagens ordning som må forbedres:

  • De som ordningen opprinnelig var laget for, sliterne som ikke har helse til å stå lengre i jobb enn til de er 62 år, kommer svært dårlig ut etter omleggingen av Folketrygden. De kan ende opp med en pensjon på så vidt over 40 prosent av inntekt. Det sender i så fall mange ut i fattigdom, og det er en uverdig behandling av folk som har stått på gjennom et langt yrkesliv.

  • Sterkere rett til å beholde opptjente rettigheter. I dag er det flere som mister retten til AFP i slutten av yrkeskarrieren, til tross for at de har jobbet i en AFP-bedrift mesteparten av yrkeslivet. Dette skjer for eksempel om bedriften legges ned, du bytter jobb til en bedrift uten AFP eller om bedriften du jobber i kjøpes opp av en virksomhet uten tariffavtale. Å miste retten fullstendig kan bety bortimot en million kroner i mindre pensjon. Pensjonsordninger skal ikke være bingo – de skal bidra til forutsigbarhet og trygghet for framtida.

Vi streiker om nødvendig

Arbeidsgiversiden er enig i at AFP-ordningen har svakheter, men vil absolutt ikke gjøre den dyrere. Det er ikke til å stikke under en stol: Forhandlingene blir vanskelige. Det kan bli nødvendig å ta i bruk vårt sterkeste våpen, streik, for å oppnå en bedre og mer rettferdig pensjon.

Når er forhandlingene ferdige? Hvem skal streike?

NHO-forhandlingene skal være ferdig den 22. mars. Blir ikke partene enige, blir det mekling fra 3.-7. april. Om meklingen ikke fører til enighet, vil det bli streik fra den 8. april.

Det er kun medlemmer innen NHO-området som blir tatt ut i streik ved brudd i de samordnede forhandlingene. Hvem som eventuelt skal streike bestemmes når det nærmer seg meklingsdato. Det kommer mer info dersom det blir streik, og de som eventuelt tas ut får beskjed noen dager i forkant.

Forhandlingene på avtalene utenfor det samordnede oppgjør er lagt til ukene etter NHO-forhandlingene. Her kan du se datoene

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.