Tariffavtale med IT-selskapet Conmodo

- innholdet kan være utdatert

Mandag 18 desember fikk vi på plass en tariffavtale mellom EL og IT Forbundet og Conmodo AS sin avdeling på Skarnes. Med dette blir Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk mellom EL og IT Forbundet og Virke gjort gjeldende som direkteoverenskomst ved Conmodo med virkning fra 1. april 2018.

Conmodo AS på Skarnes har rundt 95 ansatte, hvor av 39 er organisert i EL og IT Forbundet.

Vår styrke som forbund springer ut fra størrelsen og de avtalene vi har med arbeidsgiverne. Derfor er opprettelser av tariffavtaler noe av det viktigste vi gjør for å ivareta våre medlemmer best mulig. Distriktssekretær Steinar Rønningstad i distrikt Hedmark/Oppland har sammen med medlemmene på bedriften gjort en god jobb.